20-40-åriges mediebrug: Mediacom case

Formål/baggrund

De 20-40-årige er en kommerciel vigtig målgruppe for rigtig mange brands og annoncører. Det er en målgruppe, der dagligt konsumerer enorme mængder medieindhold – men selvom de er online hele tiden, er det svært at fange deres opmærksomhed.

Dette studie er foretaget i samarbejde med EssenceMediacom og var en del af vores seminar i januar-måned, hvor vi stillede skarpt på de 20-40-årige.

Se oplæg her.

Konklusion

Studiet viser, at biografen er et af de medier, hvor de 20-40-årige rent faktisk er til stede og uforstyrret retter sin opmærksomhed mod et kommercielt budskab - og ovenikøbet er accepterende over for reklamer. I biografen har man dertil mulighed for at have fokus på storytelling med sin kampagne og komme med komplicerede budskaber over for målgruppen - noget der ikke er muligt på de andre medier, som målgruppen bruger.

Resultater

De unge ser reklamer i biografen

Et frirum for forstyrrelser