Reklamefilmtest

Mål effekten af din kampagne i biografen

01

Universet

Formål

Formålet med reklamefilmtest er at teste erindring, liking og en række andre spørgsmål, der kan tilpasses specifikt til dine behov, ønsker og målsætninger.

Vi laver undersøgelserne for at påvise biografens effekt i mediemarkedet. De udvalgte biografgængere som er blevet eksponeret for jeres reklame, besvarer undersøgelsen online dagen efter biografbesøget. DRF Research har foretaget over 400 reklamefilmtest, hvilket betyder, at vi har et omfattende benchmark-data og erfaring med den slags test.

Dansk Reklame Film laver hvert år ca. 50 reklamefilmtest for bl.a. vores partnerskabsaftalekunder.

02

Kunderejsen

Metode

Dansk Reklame Films interviewere rekrutterer biografgængere til reklamefilmtesten i biografen foran biografsalene. Biografgængerne får blot at vide, at det er en undersøgelse vedr. deres biografoplevelse.

Antal respondenter

• Ca. 300 - 400.

Tidsperiode

• Typisk fordelt over tre dage: fredag, lørdag og søndag.

Rekrutteringslokationer

• 3 større biografer i Danmark.
• Vi sørger altid for at mindst én biograf som ikke ligger på Sjælland er med i testen, for at sikre geografisk spredning.

Respondenterne besvarer undersøgelsen online dagen efter biografbesøget, såkaldt DAR (Day after recall).
Vi tester maksimalt 6 forskellige annoncører pr. test og planlægger således at de 6 brands ikke er konkurrerende. Annoncørens primære målgruppe som resultaterne leveres i: Segmenteret på køn og alder

Spørgeramme

Generelle spørgsmål
 • Holdninger til biografmediet
 • Holdninger til biografreklamer
Standard spørgsmål
 • Erindring (Uhjulpet erindring + Hjulpet erindring + Genkendelse)
 • Ad liking (betinget af erindring)
Ekstra spørgsmål (2-3 stk.)
 • Afsenderidentifikation (åbent/lukket)
 • Budskabsforståelse (åbent/lukket)
 • Holdninger til reklamefilmen
 • Holdninger til mærket
 • Holdninger til produktet kvalitet og pris
 • Købsintention
 • Mærkekendskab

Eksempel