Værdien af opmærksomhed og impact

Formål/baggrund

Den reelle opmærksomhed til reklamer på forskellige mediaplatforme, er blevet et fokusområde for mange annoncører. Forbrugerne modtager hver eneste dag op mod 8.000 reklamebudskaber, så det giver rigtig god mening at sikre sig, at der er både HØJ OPMÆRKSOMHED og STOR IMPACT. Som det bliver dokumenteret i nedenstående to studier fra Annalect og Weischer.Cinema i 2019 og 2021, står biografen stærkt her, hvilket er med til at danne grundlaget for den ekstraordinære effekt mediet leverer.

Konklusion

De to studier viser at biograf er markant bedre end TV og OLV til at skabe opmærksomhed til reklamer, men de viser også en markant større følelsesmæssig involvering med det som bliver annonceret for i reklamen. Forudsætningen for at opnå det ønskede effekt med biografreklamer, er dermed betragtelig bedre, og burde tages med, når kontaktpriser bliver sammenlignet.

Resultater

Biograf skaber højere opmærksomhed end TV og OLV

Der kan dokumenteres en stor forskel i opmærksomhed på de tre forskellige videoformater, som skal tages med når kontaktpriser bliver sammenlignet. Dokumentation af højere opmærksomhed siger dig ikke noget om impact af de tre medier, men udelukkende om forudsætningen: at blive opfattet

Biograf er også markant stærkere til at skabe følelser

Opmærksomhed kan dog ikke stå alene. I et opfølgende studie blev impact af reklamer målt på de forskellige platforme.

Konklusionen af det andet studie er, at det høje opmærksomhedsniveau i biografen også indebærer en særlig intens opfattelse og “oplevelse” af det, som biografgængeren ser, når man ser en biografreklame. Disse følelser er vigtige, fordi de forudbestemmer, hvordan vi vurderer og reagerer på stimuli, og dermed også hvordan vi reagerer på annoncering.