Santander salgsmodellering

Formål/baggrund

I en branche præget af hård konkurrence og mange annoncører med fokus på taktiske budskaber, har Santander Consumer Bank været på en rejse mod et større fokus på branding. Biografmediet har i den forbindelse været med til at skabe resultater for Santander Consumer Bank. Business Science har i starten af 2021 udarbejdet en salgs- og imagemodel, der belyser hvordan Santanders medieinvesteringer har påvirket antallet af låneansøgningen og konverteringen heraf på kort og lang sigt. Men også hvordan Santander Consumer Bank har styrket deres image og øget effekten af deres medieinvestering med et større fokus på branding.

Konklusion

Udarbejdelsen af denne case har muliggjort en evaluering af medieinvesteringerne i 2020 isoleret fra eksterne påvirkninger som Covid-19, lovgivning og udvikling i konkurrentlandskabet. Biograf blev testet som medie for første gang i 2020 og resultaterne understøtter i høj grad fortsat brug af mediet Kortsigtet ROI for biograf var på 2,6 hvilket var det næsthøjeste på tværs af medierne. En evaluering af mediernes evne til at drive kendskab af Santander som brand viste, at biografmediet potentielt kan spille en vigtig rolle til dette.

Resultater

Resultaterne fra salgs- og imagemodellen understøtter i høj grad brug af biografmediet, hvor biografmediet igen ligger sig i toppen af effektivitet per investereret krone, både når der ses på evnen til at generere låneansøgninger og høj ROI. Ofte taler man om biograf og den langsigtede effekt, men faktisk var biografen den offline mediekanal med den højeste kortsigtede ROI i caseperioden fra 2017-2020.