Forsvaret - Cross Media Case

Formål/baggrund

Formålet med denne undersøgelse, foretaget i samarbejde med EssenceMediacom, er at skabe indsigt i, hvordan målgruppen har oplevet reklamefilmen og samtidig undersøge biografmediets effekt over for OLV.

Grundlaget for projektet er baseret på en kvalitativ undersøgelse i form af 615 interviews, hvor 309 er bio-eksponerede og 306 er OLV-eksponerede. Dataindsamlingen foregik i perioden 2022 (uge 51) til og med 2023 (uge 8)

Konklusion

Den høje reklameerindring og reklamegenkendelse viser, at folk i væsentligt højere grad, husker reklamerne de ser i biografen, kontra OLV.

Den markant højere score biografen leverer i impact-grupperne indikerer, at biografmediet er mere effektiv til at skabe et positivt indtryk hos målgruppen. Biografen har derfor en stærkere påvirkning på målgruppen end OLV.

Resultater

  • Markant flere husker at have set forsvarets officer spot i biografen (68% vs. 28%)
  • Biografen opnår en markant højere score i impact grupperingerne end OLV