Amazon Prime og Netto - Cross media case

Formål/baggrund

Formålet med cross media analysen, der er lavet i samarbejde med Mediabrands Danmark, er at få et indblik i, hvad én eksponering giver af værdi på biograf sammenlignet med TV og Online video (OLV). Værdien opgøres i forskellige brand- og kampagne KPI’er. Analysen baserer sig på 3 forskellige indsamlingsmetoder. Alle respondenter er blevet eksponeret for samme Amazon Prime og Netto spot. For at øge validiteten af undersøgelsen, har fokus været at gøre indsamlingen på de tre medier så sammenlignelig som mulig.

Konklusion

Taget indsamlingsmetoden i betragtning, så kan det vurderes, at for Amazon Prime har biograf fungeret godt, da den procentvise forskel på erindringen i biograf og TV/OLV er bemærkelsesværdi stor.

Biograf kan vurderes til at være god til mere komplekse budskaber og/eller brands, hvis position på markedet ikke er 100% veletableret, da man har forbrugernes fulde opmærksomhed i biografen sammenholdt med andre medier.

Overordnet set har biograf en øget gennemslagskraft, hvilket resulterer i bedre performance på tværs af de forskellige KPI’er. Biograf kan vurderes for denne case, at have sin berettigelse.

Resultater

Erindring er markant højere i biografen (Amazon Prime)

De respondenter som er eksponeret gennem biografmediet husker kampagnen markant bedre, især set på uhjulpet og hjulpet erindring – dette kan i høj grad skyldes kreativet, øget opmærksomhed, publikummet og særligt rammerne med et stort lærred, dæmpet belysning og dermed en større modtagelighed overfor reklamer

Der er en langt bedre brandopfattelse i biografen (Amazon Prime)

Den øgede opmærksomhed i biografen afspejles også i en bedre performance, for de der erindrer spottet, på relevante brandparametre – især ‘er nem at forstå’ og ‘er relevant for mig’ outperformer på biograf, hvilket går i tråd med, at man i biografen har publikums fulde opmærksomhed.