84% af publikum er på plads når reklamerne begynder