Dansk biograf- og underholdningspanel

Brugerbetingelser

Nedenstående vilkår regulerer deltagelse i Dansk biograf- og underholdningspanelet v. Dansk Reklame Film A/S.

Ved registrering som medlem af panelet accepteres disse vilkår.

Minimumsalderen for registrering er 15 år.

Med henblik på at sikre at panelet er repræsentativt, og at der er mulighed for statistiske analyser, anmodes medlemmer om at besvare en række spørgsmål vedr. demografi, medievaner osv. Medlemmer erklærer sig indforstået med, at Dansk Reklame Film A/S må gemme disse oplysninger samt medlemmets senere afgivne oplysninger i en database, som behandles fortroligt.

Medlemmet forpligter sig til at svare sandt og omhyggeligt på spørgsmålene i de undersøgelser, som medlemmet deltager i, og til altid at angive korrekte oplysninger om medlemmets køn eller alder eller andre baggrundsvariabler, der måtte blive spurgt efter.

Medlemmerne orienteres forud for hver enkel undersøgelse om godtgørelse for deltagelsen samt om den tid, som deltagelse i undersøgelsen kan forventes at tage. Godtgørelse kan være deltagelse i lodtrækning om biografbilletter mm.

Medlemskab i panelet berettiger ikke medlemmet til deltagelse i et bestemt mindste antal undersøgelser, testvisninger eller lign.

Medlemmer kan når som helst melde fra, når de modtager en e-mailinvitation til en undersøgelse eller ved, at skrive til os på panel@nordiskfilm.dk. Ligeledes kan Dansk Reklame Film A/S når som helst afslutte medlemskabet hvis eks. ovenstående retningslinjer ikke overholdes.

Vi anvender cookies.

Panelet håndteres i SurveyXact, og er en del af konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting, der igen er en del af Rambøll Gruppen – Nordeuropas største videnvirksomhed. Du kan læse mere om deres sikkerhed her.

Juli 2016
Dansk Reklame Film A/S
Mosedalvej 14
2500 Valby