Som følge af en klar anbefaling fra den danske regering om at alle skal bidrage til at mindske den igangværende COVID-19 smittespredning, har brancheforeningen Danske Biografer med opbakning fra landets biografaktører, valgt at lukke alle biografer ned.

Biografernes lukning betyder samtidig at alt biografreklame afvikling sættes på midlertidig pause. Status på alle igangværende kampagner vil blive sendt ud til annoncør og/eller mediebureau i løbet af de kommende dage. Vi appellerer til markedets fleksibilitet i denne udfordrende tid og håber at alle bakker op omkring denne nødvendige pause og samtidig er klar til at genoptage kampagnerne når biograferne igen åbner.

Vi følger situationen nøje og melder nye tiltag ud så snart det er muligt.